Avda Castelao

2024 - Actualidade // Santiago de Compostela

Rehabilitación das zonas comúns do edificio incluindo demolición e execución de novas escaleiras de acceso.

:label: tags: rehabilitación // 2024 // Santiago de Compostela