Carballeira de San Lourenzo

2019 - 2019 // Santiago de Compostela

Rehabilitación de vivenda unifamiliar formada por 3 plantas:

Conta con :arrow_up_down: ascensor, :swimmer: piscina, :four_leaf_clover: xardín e :hotsprings: barbacoa!

:label: tags: rehabilitación // 2019 // Santiago de Compostela // piscina