Bispo Diego Peláez

2022 - Actualidade // Santiago de Compostela

Rehabilitación integral da fachada, zonas comúns, ascensor e cuberta do edificio para mellora enerxética.

:label: tags: rehabilitación // 2022 // 2023 // mellora-enerxética // Santiago de Compostela